PROGRAMUL DE GUVERNARE LOCALĂ CÂMPINA #bineînțeles

Programul de Guvernare CAMPINA #bineînțeles pentru 2020-2024 a fost dezvoltat pornind de la nevoile reale ale câmpinenilor. #Dialogul și #Pragmatismul sunt cele două cuvinte care ne-au ghidat în această perioadă și care ne vor rămâne ghid și în următorii ani, astfel încât, împreună, să recâștigăm Câmpina, #bineînțeles ca un exemplu de progres și de oraș la standarde europene.

#Dialogul înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să fie un câmpinean Bine Înțeles, iar cei din administrație, câmpineni în slujba dumneavoastră.

Cu #Pragmatism putem implementa rapid acele măsuri și programe care să sprijine o dezvoltare sănătoasă a orașului, să ofere oportunități pentru tineri și în același timp o viață mai bună pentru cei care contribuie zi de zi la dezvoltarea orașului nostru.

 

Pentru Câmpina #bineînțeles!

#BINEÎNȚELES CÂMPINA ACTIVĂ

mediul competiţional corect și transparent;

sprijinirea mediului economic local și a întreprinzătorilor autohtoni;

susţinerea reconversiei profesionale şi a obţinerii certificatelor de calificare la nivel local prin programe finanţate de Programul Operațional Capital Uman;

apărarea şi protejarea interesului economic local;

repartizarea unor locuințe destinate specialiștilor (medici, profesori, ingineri etc.) pentru încurajarea stabilirii acestora în localitate;

crearea de facilităţi care să atragă cât mai multe resurse externe

#BINEÎNȚELES CÂMPINA CONECTATĂ

schimbarea mentalităţii, atitudinii și mecanismelor de acțiune ale structurilor administraţiei locale;

creşterea substanţială a parametrilor de eficienţă, calitate și rapiditate a managementului administrativ;

crearea unor instrumente și circuite rapide de acces al cetățenilor la serviciile administrației locale (#digitalizare);

eliminarea blocajelor birocratice;

susținerea unui mod de lucru bazat pe #dialog: consultarea permanenta a cetățenilor, prin conlucrarea constructivă cu autorităţile administraţiei publice.ate specialiștilor (medici, profesori, ingineri etc.) pentru încurajarea stabilirii acestora în localitate;

#BINEÎNȚELES CÂMPINA SĂNĂTOASĂ

Implementarea unor măsuri de protecție socială, cu impact direct asupra calității vieții cetățenilor, precum: înfiinţarea unui centru social pentru persoane vârstnice; identificarea posibilităților de ajutorare a cazurilor sociale grave prin încurajarea politicilor de responsabilitate socială ale investitorilor locali și încurajarea organizațiilor societății civile activ implicate în comunitate;

Creşterea personalului implicat în îngrijirea persoanelor la domiciliu;

Crearea unui centru de tineret pentru activități sportive și recreative;

Înființarea de cabinete stomatologice și psihologice școlare. Dezvoltarea unei rețele de asistență medicală stomatologică pentru cetatenii cu venituri mici;

Infrastructură: Extinderea construcției actuale a Spitalului Municipal Câmpina, pentru generarea de spații generoase pentru ATI și pentru săli noi de operații; Refacerea circuitelor intraspitalicești, pentru siguranța pacienților și medicilor. Racordarea Spitalului de Psihiatrie Voila la rețeaua municipală de canalizare; Renovarea și modernizarea dispensarului TBC;

Sprijinirea medicinei primare prin igienizarea și modernizarea spațiilor și concesiunea acestor spații la prețuri mici;

Implementarea unor programe de prevenție pentru cetățeni, în colaborare cu medicii de familie.

#BINEÎNȚELES CÂMPINA EDUCATĂ ȘI CULTURIZATĂ

Susţinerea elevilor capabili de inovare şi creaţie prin programe și granturi dedicate (ex. Hackathon pentru digitalizarea orașului);

Sprijinirea programelor și facilităților de after-school;

Înființarea programului „primul ghiozdan” pentru încurajarea înscrierilor în învăţământul primar;

Înființarea programului “prima tabletă”, pentru elevii din familii defavorizate, care nu pot avea acces la programe și cursuri online;

Susținerea demersurilor de modernizare și a sălilor de clasă şi laboratoarelor (mobilier, calculatoare, materiale didactice); Modernizarea spațiilor verzi din incinta şcolilor; Achiziţionarea de microbuze şcolar pentru a asigura transportul elevilor din Câmpina;

Programe culturale periodice gratuite pentru elevi; investiții în cultura locală;

Susținerea activităților asociațiilor de părinți.